HOCl Nedir? Ne İşe Yarar?

HOCl, hafif bir narenciye suyu kuvvetinde, zayıf bir asit olan Hipokloröz Asit’in bilimsel formülüdür. HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından  doğal olarak  üretilir.

HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan güçlü bir oksidandır. 1970'lerde tuzlu su çözeltisinden elektrik geçirilerek ilk HOCl üretildi. HOCl, CORONA VİRÜS de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCL insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin maddedir.

Vücudumuzda bulunan akyuvar adı verilen hücreler, bakteri ve virüslere karşı mücadele ederken  Hipokloröz Asit (HOCl)  adı verilen fizyolojik bir madde üretir. Bu madde doğada bilinen en geniş ve etkili spektrumu olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici özelliği ve insan sağlığına zararı yoktur. Dolayısıyla doğada bilinen en iyi antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu bilinen en iyi dezenfektanı üretmektedir.

İnsan vücudu herhangi bir mikrobiyal saldırıya maruz kaldığında 1 Nötrofilin 0,1 Um Hipokloröz Asit üretir ve bu miktar 1 dakika içerisinde 15 milyon kolibasiliyi öldürdüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır.

HOCl nasıl elde edilir?

ECA, İngilizce’de ELECTRO CHEMICAL ACTIVATION ’un kısaltmasıdır.

Tuzlu suyun elektro-kimyasal aktivasyonundan (ECA) HOCl üretimi 1970’lerde geliştirilmiştir.

ECA sadece tuz ve suyun, elektrokimyasal hücrede elektrolizi ile % 100 doğada çözünebilen, dezenfektan olan Hipokloröz Asit (HOCL) ya da diğer adıyla süper okside su üretmeye yarayan patentli bir teknolojidir. (Markamız "SuperOx" bu süper oxide suyun kısaltılmasıdır.)

Katot tarafında toplanan maddelere Katolit (Catholyte), anot tarafında toplanan maddelere Anolit (Anolyte) adı verilir. Anolit solüsyonu ağırlıklı su ve Hipokloröz Asitten oluşmaktadır.

Elektroliz sonucunda anolit solüsyonunda oluşan maddeler;

  • Su (H2O)
  • Hipokloröz Asit (HOCl)
  • Hipoklorit İyonu (OClˉ),
  • Klor gazı (Cl²),
  • Oksijen gazı (O²) ,

Hipokloröz Asit solüsyonunun özellikleri;

  • 500 – 8.000 ppm FAC (Free Active Chlorine) değeri,
  • pH 4 to 7 (özel durumlarda 2,5 pH’a kadar elde edilebilir),
  • ORP/Redox +700 ile + 1100 mV içerir,

HOCl, neden diğer dezenfektanlara göre patojenleri öldürmede daha etkilidir?

Hipokloröz Asit ve Sodyum Hipoklorit (çamaşır suyu) karşılaştırması:

Hipoklorit iyonu negatif elektrik yükü taşırken Hipokloröz Asit nötr elektrik yüküne sahiptir. Hipokloröz çok hızlı bir şekilde hareket eder ve saniyeler içinde bakterileri oksitler, hipoklorit iyonun da bunu yapmak için yarım saat beklemek gerekir.

Mikrop yüzeyleri, negatif yüklü hipoklorit iyonunun mikrop yüzeylerine itilmesine yol açan negatif bir elektrik yükü taşır ve bu da hipoklorit iyonunun mikropları öldürmede daha az etkili olmasını sağlar. Hipokloroz asitin nötr elektrik yüküne sahip olması, mikropları çevreleyen koruyucu bariyerlere daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlar.

İki bileşiğin oranı, suyun bağıl asiditesi (pH) ile belirlenir.Yapılan birçok bilimsel yayın HOCl’nin insan üzerinde uygulamasında en ideal pH seviyesinin 6.2 olduğunu göstermiştir. SüperOX markasıyla ürettiğimiz dezenfektanların pH seviyesi 6,2'dir.

Hipokloroz Asit güçlü bir oksitleyicidir ve mikrobiyal patojenlerin öldürülmesinde Sodyum Hipokloritten (çamaşır suyu)  100 kat daha etkili olduğu bir çok bilimsel yayınla kanıtlanmıştır.

Hipokloröz asit doğal olarak tüm memelilerin beyaz kan hücreleri tarafından üretilir. Oksidasyon ve klorlama yoluyla patojenleri öldüren bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Hipokloroz asit insan vücudunun bakteri ve virüslere karşı ürettiği fizyolojik bir moleküldür. Bu molekül, negatif yüklü hipokloritten (OCl-) farklı olarak nötr olarak yüklüdür yani yüksüzdür, bu bakımından benzersizdir. Peki bu neden önemlidir?

Dezenfektanlar ve mikrobiyal patojenler mıknatıslara benzer şekilde birbirleriyle etkileşirler. Negatif yüklü iki mıknatısı bir araya getirirseniz, birbirlerini iterler. Bakteriler ve hipoklorit hem negatif yüklüdür hem de birbirini iten negatif yüklü iki mıknatıs gibi davranırlar. Hipokloröz asit (HOCl) nötr olarak yüklüdür ve bakteriler tarafından itilmez.  HOCl, bakterilerin duvarlarına kolayca nüfuz eder ve güçlü oksidasyon potansiyeli ile bakteri ve viruslerin hücre zarını parçalayarak yok eder.

pH neden önemlidir?

Serbest bulunan bir klor(FAC) molekülü bağlı olmayan bir moleküldür. Üç serbest klor formu vardır: klor gazı, Hipokloröz Asit ve hipoklorit. 25°C' lik sabit bir sıcaklık varsayıldığında, pH 3'ün altında olduğunda serbest klor çözeltide klor gazı olarak bulunacaktır. pH 7.5'in üzerinde olduğunda, serbest klorün %50'den fazlası hipokhorit (OCl-) olacaktır ve pH 11'e yükseldikçe ortamdaki serbest klorün hepsi hipoklorite donüşecektir. pH 3 ve pH 7.5 arasında serbest klor çözeltisi hipokloröz asit (HOCl) baskın olacaktır.

En ideal pH 6.2 dir. Burada nerdeyse aktif dezenfektan görevi gören moleküllerinin tamamı HOCl’dir. İnsan derisinin pH’ı 5,5 dur, ve derinin hemen altında pH 7,0 dir. Derimiz, bakteri ve virüslere karşı bir kalkan görevi görmesi için pH’ı 5,5 dur, yani hafif asidiktir.

Kullanılan ALKOL bazlı dezenfektanlar, çok sık kullanılırlarsa deride çatlaklar oluştururlar ve bu çatlaklar bakteri ve virüsler için yeni vücuda giriş yolu açarlar. Bundan dolayı alkol bazlı dezenfektanları kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Hipokloröz Asit (HOCI) sağlıklı güvenli hesaplı doğal çevreci bir çözümdür.

HOCI (Hipokloröz Asit) Fizyolojisi

Hipokloröz asit bilinen en etkili biyositlerden biridir. Kimyasal yapısı HOCl'dir. İnsan bağışıklık sistemi tarafından invaziv organizmaları öldürmek ve enfeksiyonla savaşmak için üretilir. Beyaz kan hücreleri, istilacı patojenlerle savaşmak için bu doğal oksidanı kendileri üretir ve serbest bırakır.

İnsan derisinde bir yara insan oluşursa, zararlı patojenler için insan hücrelerini istila etmek için bir geçit oluşturur. Bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofiller, kanda patojenlerin istila ettiği yere seyahat ederler. İstila edilen hücreler sonrasında hipoklöröz asit milisaniye vücudun bağışıklık sistemi hücreye zarar vermeden önce patojeni yok ederek yanıt verir. İstila eden patojenler, fagositoz adı verilen bir işlemle beyaz kan hücreleri tarafından yutulur. Hipokloröz Asit bir biyosittir ve mikrobiyal patojeni milisaniye temas süresi içinde öldürür. Bu antimikrobiyal işleme Oksidatif Patlama denir.

HOCI Teknolojisi

Elektroliz

Elektroliz, doğrudan elektrik akımının iyonik bir maddeden geçirilmesidir. İlk olarak 1830'larda Michael Faraday tarafından açıklandı.

Membran Elektrolizi

Membran elektrolizi, bir NaCl çözeltisinden (sudaki sofra tuzu) kuvvetli asidik HOC1 ve alkalin bir yan ürün üretir.

Tek Hücreli Elektroliz

Tek hücre teknolojisi, NaOH'ın alkali bir yan ürünü olmadan, optimum pH'da bir HOCl çözeltisi üretmek için geliştirilmiştir.

Kararlı Hipokloröz Asit Üretimi

Membran Hücre Teknolojisi

Elektroliz hücresi bir zar, bir anot bölmesi ve bir katot bölmesi ile ayrılmış iki bölmeye sahiptir. Membran, sadece pozitif iyonların katot bölmesine doğru geçmesine izin veren bir polimerden yapılır. Anot bölmesine bir sodyum klorür çözeltisi enjekte edilir. Pozitif yüklü sodyum iyonları zardan katot tarafına geçer, ancak negatif yüklü klorür iyonları geçmez.

Bir anolit ve bir katolit olmak üzere iki çözelti üretilir. Anot tarafında, kuvvetli asidik ve ORP> 800 mV olan bir hipokloröz asit çözeltisi üretilir. Katot tarafında, güçlü alkali ve ORP <-800 olan bir NaOH çözeltisi üretilir.

Tek Hücre Teknolojisi

Tek hücreli elektrolizde, anot tarafında Hipokloröz asit çözeltisi üretilir. Elektroliz hücreleri, hem anodu hem de katodu içeren tek bir bölmeye sahiptir ve ORP> 800 ile tek bir çözelti oluşturmak üzere tasarlanmıştır. HOC1 çözeltisi stabil kalır ve HOCl molekülleri sadece organik bir yüzeye veya havadaki oksijene maruz kaldığında devre dışı bırakılır.

Diğer Uygulama Alanları

SuperOX

Üretim İşleme

Üretim işleme faaliyetlerinde ve ortam temizliğinde hipokloröz asit kullanın.

Su Ürünleri İşleme

Su ürünlerinin işlenmesi, ortam ve ekipman dezenfeksiyonunda kullanın.

Et işleme

Et işleme faaliyetlerinde, et üretim bandında, ortam temizliğinde kullanın.

Kümes Hayvanları İşleme

Kümes hayvan çiftliklerinde, bakım, sağlık ve işlemesinde hipokloröz asit kullanın.

Hayvan Sağlığı

Hayvan bakım ve sağlığında, ev hayvanlarınızın temizliğinde kullanın.

Tarım İşleri

Tarım faaliyetlerinde zararsız doğa dostu hipokloröz asiti güvenle kullanın.

Gıda ile Temas Eden Yüzeyler

Gıdalarınızı ve temas ettikleri yerleri hipokloröz asit ile dezenfekte edin.

Havuz Temizliği ve Dezenfektasyonu

Otel havuzları, yüzme havuzları, süs havuzlarının vs. dezenfeksiyonunda kullanın.

İçecek Üretimi

İçecek üretim bandında, ortam, içecek şişelerinin dezenfeksiyonunda kullanın.

Biyofilm Kontrolü

Su naklinde kullanılan boruların içindeki biyofilm tabakalarının temizliğinde kullanın.

Su Arıtma Tesisleri

Su arıtma tesislerinde, ekipmanlarında, üretim ve arıtma bandı dezenfeksiyonunda kullanın.

Tıbbi, Medikal Alanlar

Tıbbi materyallar, ekipmanlarda, ameliyathanelerde, muayenehanelerde güvenle kullanın.

Diş Polikliniği Hijyeni

Diş polikliniği, ortam, ekipman, dental ekipmanların temizliğinde hipokloröz asit kullanın.

Hastane Temizliği

Hastane dezenfeksiyonunda, ekipman ve genel alan hiyjen ve temizliğinde güvenle kullanın.

Restoran ve Cafeler

Restoran, Cafe gibi toplu alanlarınızın yer, yüzey, malzeme ve ortam temizliğinde kullanın.

Okul ve Kreşler

Okulunuzun, kreşinizin yer, yüzey ve ortam dezenfeksiyonunda hipokloröz asit kullanın.

superox

Firma olarak doğal, kaliteli ve ekonomik çözümleri siz müşterilerimizle buluşturmayı ilke edinmiş durumdayız. Standartlarımızdan taviz vermeden en hızlı şekilde ürün tedariği sağlamaktayız. Değerlerimize bağlı kalarak verdiğimiz hizmetlerde de çevreye ve doğaya karşı saygılıyız.

İLETİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN